ประกาศของสหกรณ์


{{tdata.date}}
{{tdata.title}}
เลขที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก
 
{{tdata.title}}
{{tdata.rate}}
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
{{tdata.title}}
{{tdata.rate}}
เงินกู้สามัญ
 
{{tdata.title}}
{{tdata.rate}}
เงินกู้พิเศษ
 
{{tdata.title}}
{{tdata.rate}}
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538