บริการด้านเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด เปิดบริการทางด้านเงินฝาก 2 ประเภท คือ
  1. เงินฝากประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี
  2. เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

{{tdata.title}}
{{tdata.title}}

หมายเหตุ

  • เงินฝากทุกประเภทได้รับการยกเว้นภาษี
    ( เงินฝากธนาคารและสภาบันการเงินอื่น ต้องเสียภาษีร้อยละ 15 ต่อปี)
  • สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น .
    ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ โทรศัพท์ 02-3011192-4 โทรสาร 02-7482072


ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538