สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


  1. เงินสงเคราะห์ที่ได้รับหลังจากเสียชีวิต 600,000 บาท>
  2. เป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพของครอบครัว
  3. เป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัว
  4. ลดภาระหนี้สินให้ครอบครัว
  5. เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
“อัตราเงินสงเคราะห์ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก คูณ อัตราเงินสงเคราะห์ต่อศพในเดือนนั้นๆ”
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538