บริการด้านเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด เปิดบริการทางด้านเงินกู้ 4 ประเภท คือ
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน
 2. เงินกู้สามัญ
 3. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์
 4. เงินกู้พิเศษ

{{tdata.title}}
{{tdata.title}}
 1. {{tdatasub.title}}
{{tdata.title}}
{{tdata.title}}
 1. {{tdatasub1.title}}
  • {{tdatasub2.title}}
{{tdata.title}}
{{tdata.title}}
 1. {{tdatasub1.title}}
  • {{tdatasub2.title}}
{{tdata.title}}
{{tdata.title}}
 1. {{tdatasub1.title}}
  • {{tdatasub2.title}}

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538